"Thank you!"

Uw bestelling werd goed verwerkt! 

Gelieve het bedrag van 70 euro over te schrijven op

BE50 0018 2884 9518 met vermelding van "FIT MOMMY + NAAM en VOORNAAM".

U krijgt nog een mailing met de nodige info in functie van de eerste les. 

Indien u liever cash ter plaatse betaalt, kan dit ook.